<xmp id="zjpf2">
<s id="zjpf2"></s>
<big id="zjpf2"><big id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></big></big>
<s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<s id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></s>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<s id="zjpf2"></s><s id="zjpf2"></s><s id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></s>
<xmp id="zjpf2">
<xmp id="zjpf2"><cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<s id="zjpf2"></s><xmp id="zjpf2"><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s><s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<cite id="zjpf2"></cite>
<xmp id="zjpf2">
<s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"><big id="zjpf2"></big></pre></s><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<cite id="zjpf2"></cite>
<s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<xmp id="zjpf2"><s id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></s>
<s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></cite>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<xmp id="zjpf2">
<s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"><big id="zjpf2"></big></pre></s>

0595-28918918

招聘職位:建筑消防設施檢測員

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:消防工程維護技術員

人數:數名    有效時間:長期


招聘職位:建筑專業一級建造師

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:文員

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:業務員

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:裝修預算員

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:消防預算員

人數:2    有效時間:長期

預算制作標書投標

招聘職位:文員

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:安裝管道工

人數:8    有效時間:長期


招聘職位:工程部經理

人數:1    有效時間:長期


招聘職位:裝修裝飾預算員

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:業務員

人數:8    有效時間:長期


招聘職位:施工員

人數:2    有效時間:長期


招聘職位:一級機電建造師

人數:5    有效時間:長期

一級機電建造師,詳細面議。

招聘職位:建筑機電

人數:18    有效時間:長期

要求:
1、品行優良,吃苦耐勞,有開拓創新精神;
2、大專及本科以上學歷,建筑機電相關專業;
3、有經驗者優先考慮。


欧美黄色视频
<xmp id="zjpf2">
<s id="zjpf2"></s>
<big id="zjpf2"><big id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></big></big>
<s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<s id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></s>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<s id="zjpf2"></s><s id="zjpf2"></s><s id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></s>
<xmp id="zjpf2">
<xmp id="zjpf2"><cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<s id="zjpf2"></s><xmp id="zjpf2"><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s><s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<cite id="zjpf2"></cite>
<xmp id="zjpf2">
<s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"><big id="zjpf2"></big></pre></s><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s>
<cite id="zjpf2"></cite>
<cite id="zjpf2"></cite>
<s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<xmp id="zjpf2"><s id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></s>
<s id="zjpf2"></s>
<cite id="zjpf2"><s id="zjpf2"></s></cite>
<cite id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></cite>
<xmp id="zjpf2">
<s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"></pre></s><s id="zjpf2"><pre id="zjpf2"><big id="zjpf2"></big></pre></s>